شرایط دریافت دوره دیپلم فارکس

برای دریافت دوره دیپلم فارکس لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

1

معرف قراردادن ما
در یکی از بروکر های منتخب

افرادی که از قبل حساب دارند طبق توضیحات این
لینک ما را معرف خود قرار دهند.

2

واریز به حساب معاملاتی

واریز مبلغ 400 دلار
مشاهده رایگان دوره
برای افرادی که از قبل حساب معاملاتی با بالانس 400 دلار دارند نیازی به واریز مجدد نیست.

3

ارسال اسکرین از
حساب معاملاتی

بالانس و شماره حساب در عکس

مشخص باشد.

مشاهده نمونه عکس قابل قبول

ثبت نام دوره

درصورتی‌که شرایط دریافت دوره را دارید این فرم را پر کرده و ارسال کنید