یوتوبروکرز

مقایسه بروکر ها

ابزار مقایسه بروکرها

شما می‌توانید با انتخاب چند بروکر آنها را با هم مقایسه کنید و در نهایت بروکر مناسب را انتخاب کنید.

برای شروع یک بروکر انتخاب کنید.

مشخصات بروکر

مقایسه بروکر ها مقایسه بروکر ها مقایسه بروکر ها مقایسه بروکر ها
دفتر مرکزی - - - -
سال تاسیس - - - -
حداقل واریزی به دلار - - - -
حداقل اسپرد یورودلار - - - -
حداقل اسپرد طلا - - - -
نوع بروکر - - - -
روش واریزی - - - -
درصد بونوس - - - -
لوریج - - - -
رگوله - - - -
کش بک - - - -
حساب اسلامی
حساب پم
کپی ترید - - - -
حساب سنتی
بروکر
کشور
سال تاسیس
حداقل واریزی
لوریج
واریز / برداشت
رگوله
پلتفرم
اسپرد EURUSD
اسپرد XAUUSD
سنت وینسنت
1998
10
1:3000
ریالی، تاپ چنج، کریپتو، پرفکت مانی، وبمانی
FSC, IFSC
MT4, MT5
1.7
50
سنت وینسنت
2007
100
1:1000
ریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی، کریپتو
FSA
MT4, MT5
1.6
33
جزیره مارشال
2003
50
1:1500
ریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی، تاپ چنج، کریپتو
Marshall Islands
MT4, MT5
2.2
62
مقایسه بروکر ها
انگلستان
1977
100
1:500
ریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی، کریپتو
FSA
MT4, MT5
1.5
50
مقایسه بروکر ها
آلماتی
1998
10
1:1000
ریالی، وبمانی، کریپتو
FSC
cTrader, MT4, MT5
2
50
مقایسه بروکر ها
بلیز
1988
100
1:500
ریالی, وبمانی، کریپتو
CySEC, IFSC, JSC
MT4
1.5
2.8
مقایسه بروکر ها
قبرس
2010
100
1:500
ریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی، کریپتو
FSC Mauritius
MT4
1.5
30
مقایسه بروکر ها
جمهوری سیشل
2021
100
1:2000
رمزارزها، پرفکت‌مانی و صرافی تاپ‌چنج
FSASVG
MT4, MT5
1.5
25

مقایسه بر اساس اسپرد

نام بروکر
EUR/USD
GBP/USD
XAU/USD
US100
BTC/USD
مقایسه بروکر ها
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
مقایسه بروکر ها
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
مقایسه بروکر ها
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
مقایسه بروکر ها
مقایسه بروکر ها
مقایسه بروکر ها
مقایسه بروکر ها
مقایسه بروکر ها
نام بروکرEUR/USDAUD/USDEUR/GBPEUR/JPYUSD/CADAUD/JPYAUD/GBPUSD/JPYUSD/SGD
20018181818181818
10520202020202020
100222222222222222
1002.233333333333333
11.750505050505050
1001.524242424242424
102.26.26.26.26.26.26.26.2
501.528282828282828
10.436363636363636
1001.550505050505050
114 پیپ4 پیپ4 پیپ4 پیپ4 پیپ4 پیپ4 پیپ
10118181818181818
1012.92.92.92.92.92.92.9
9.960.43333333
10520202020202020
1001.530303030303030
1250505050505050
نام بروکردفتر مرکزیسال تاسیسحداقل واریزی به دلارحداقل اسپرد یورودلارحداقل اسپرد طلانوع بروکرروش واریزیبونوسلوریجرگولهپلتفرمکش بکحساب اسلامیحساب پمکپی تریدحساب سنتیلینک ثبت نامامتیاز بروکر
جزیره ماهه200620018NDD/ECNریالی، تتر، بیتکوین

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

حداکثر 1:500FSA, ASIC, JSC, CMAمتاتریدر 4 و 5

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

بلیز201010520ECN/NDDصرافی فارسی‌چنج، ارز دیجیتال، صرافی تاپ‌چنج

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

حداکثر 1:1000FSCمتاتریدر 4 و 5

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

قزاقستان 2020100222ECN و STP ریالی و ارز دیجیتال

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

1:5000گواهی قانونی قزاقستانمتاتریدر 4 و 5

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

سنت وینسنت20071002.233NDDریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی، کریپتو

مقایسه بروکر ها

1:3000جزیره (Mwali (Comoros MT4, MT5

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

https://fa.amarketsworld.com/sign-up/real-persian/?g=V7WMH

95
جزیره موهلی، اتحاد قمر199811.750NDDریالی، تاپ چنج، کریپتو، نتلر، تی سی والت، پرفکت مانی، وبمانی

مقایسه بروکر ها

1:3000FSC, IFSC MT4, MT5

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
جمهوری سیشل20211001.524ECNکریپتو، پرفکت‌مانی و صرافی تاپ‌چنج

مقایسه بروکر ها

1:2000FSASVGMT4, MT5

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
جزیره مارشال2005102.26.2STP/NDDریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی و کریپتو

مقایسه بروکر ها

1:1000Marshall Islands, CySEC MT4, MT5

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
بلیز1998501.528بازارساز (MM)ریالی, پرفکت مانی و کریپتو

مقایسه بروکر ها

1:1000CySEC, FSC, FSACySEC, IFSC, JSC

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
قبرس200610.436NDDپاسارگاد نوین (شارژ ریالی)، رمزارزها، تاپ‌چنج، وب‌مانی، پرفکت‌مانی

مقایسه بروکر ها

1:400BVI

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
انگلستان19771001.550بازار ساز (MM)ریالی, وبمانی, پرفکت‌مانی، کریپتو

مقایسه بروکر ها

1:500FSA MT4, MT5

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
لیماسول2020114 پیپNDD/ECNتتر، پرفکت‌مانی، تومانی، صرافی فارسی پنج

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

1:1000تحت قوانین جزایر مارشالمتاتریدر 5

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

https://client.arongroups.co/fa/links/go/916

لندن200910118STPریالی، تاپ‌چنج، تتر

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

تا 1:1000کمیسیون مالیمتاتریدر 4 و 5

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14156" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-1.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

<img class="aligncenter wp-image-14157" src="https://utobrokers.com/wp-content/uploads/2023/09/buttons-yes-no-2.svg" alt="" width="20" height="20" />

شهر پورت ویلا در کشور وانواتو20081012.9ECN ،STP و NDDریالی، TCPay، پرفکت مانی و تتر

مقایسه بروکر ها

1:1000کمیسیون خدمات مالی وانواتو

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

https://account.persian-nordfx.com/account/register/?id=1736921&lang=ir

سنت وینسنت و گرنادین20119.960.43NDDرمزارزهای تتر (ERC20)، اتریوم و بیت‌کوین و پرفکت مانی

مقایسه بروکر ها

1:500ندارد

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
سنت لوسیا201910520NDDرمزارز، پرفکت مانی، ریالی

مقایسه بروکر ها

1:200

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
قبرس20111001.530NDDریالی, پرفکت‌مانی

مقایسه بروکر ها

1:500FSC MauritiusFSC Mauritius

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95
آلماتی19981250NDD, MMوبمانی، رایدو، کریپتو، بیت‌پی، نتلر

مقایسه بروکر ها

1:1000FSCcTrader, MT4, MT5

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

مقایسه بروکر ها

95

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مودر نیاز به صورت (ضروری) علامت گذاری شده است

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه کاربران

آواتار Mahdi Hoseini

مهدی حسینی

شهریور 1, 1402
ممنون بابت زحماتتون فقط مقداری اطلاعات بروکرها قدیمی هست و با اطلاعات امروزی سازگاری نداره. مثلا بروکر آلپاری حداقل واریزی 20 دلاری داره و حداقل اسپرد روی طلا در حال حاضر در حساب‌های ECN تقریبا 30 سنت هستش
آواتار نرگس محمدیان

نرگس محمدیان

شهریور 2, 1402
ممنونم از اطلاع شما حتما بررسی میکنیم و هر موردی بود اصلاح میکنیم
آواتار Mahdi Hoseini

مهدی

شهریور 1, 1402
خیلی عالی ممنون بابت زحماتتون
آواتار نرگس محمدیان

نرگس محمدیان

شهریور 2, 1402
لطف دارید
مقایسه بروکر ها

Amin

تیر 21, 1402
بروکر آلپاری معتبره؟
آواتار نرگس محمدیان

نرگس محمدیان

تیر 24, 1402
تا امروز مورد بدی از این بروکر نشنیدیم
مقایسه بروکر ها

سمیه

تیر 21, 1402
بهترین بروکر از نظر شما کدومه؟
آواتار نرگس محمدیان

نرگس محمدیان

تیر 24, 1402
بروکرهایی که با ایران کار میکنن تقریبا در یک سطح هستن از بخش مقایسه می‌تونید بروکر مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید
مقایسه بروکر ها

محمد

تیر 21, 1402
سلام ممنون خیلی کاربردی هست
آواتار نرگس محمدیان

نرگس محمدیان

تیر 24, 1402
ممنونم از نظر شما

10 Responses

    1. بروکرهایی که با ایران کار میکنن تقریبا در یک سطح هستن از بخش مقایسه می‌تونید بروکر مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

  1. ممنون بابت زحماتتون فقط مقداری اطلاعات بروکرها قدیمی هست و با اطلاعات امروزی سازگاری نداره. مثلا بروکر آلپاری حداقل واریزی 20 دلاری داره و حداقل اسپرد روی طلا در حال حاضر در حساب‌های ECN تقریبا 30 سنت هستش

    1. ممنونم از اطلاع شما
      حتما بررسی میکنیم و هر موردی بود اصلاح میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *